Makler.ge

ვეთანხმები და მოხარული ვარ, რომ ჩემს მიერ შპს „მაკლერ.გე“ - სათვის გადახდილი საკომისიოს ნაწილი, 30% ოდენობით, მიმართული იქნება რუსეთის ფედერაციის აგრესიისა და საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული უკრაინელი ხალხის დასახმარებლად, საქველმოქმედო დანიშნულებით;


2022 წლის 24 თებერვალს რუსეთის ფედერაცია შეიჭრა უკრაინის ტერიტორიაზე და დაიწყო საომარი მოქმედებები; ამით რუსეთის ფედერაციამ უარყო და დაარღვია საერთაშორისო სამართლის პრინციპები, გაერთიანებული ერების ქარტია და საფრთხის ქვეშ დააყენა ევრობული და გლობალური უსაფრთხოება და სტაბილურობა;

 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ქართველ ხალხს არ ავიწყდება, რომ რუსეთის ფედერაციას ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორია: აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონები;

 

აღნიშნული გარემოების გამო რუსეთის ფედერაციის საერთაშორისო ეკონომიკურმა სანქციებმა წაახალისა ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეების მიგრაცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში;

 

ქართველი ხალხის, მათ შორის ჩვენი კომპანიის - Makler.ge - პასუხი ერთსულოვანია, გმობს რუსეთის ოკუპაციას და მიმდინარე ეტაპზე სოლიდარობას უცხადებს უკრაინელ ხალხს; ამ მიზნით, Makler.ge გამოვიდა ინიციატივით, მისი მომსახურების წინაპირობად მიიღოს ყველა დაინტერესებული პირის ხელმოწერა ანტისაოკუპაციო და რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ მიმართულ მანიფესტზე;

 

მანიფესტზე ხელის მოწერით Makler.ge – ს მომსახურების მიღების მსურველი ასევე ეთანხმება, რომ მის მიერ გადახდილი საკომისიოს ნაწილი, მიმართული იქნება რუსეთის ფედერაციის აგრესიისა და საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული უკრაინელი ხალხის დასახმარებლად, საქველმოქმედო დანიშნულებით; აღნიშნული ნაბიჯით, Makler.ge ხელს უწყობს რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებს თავისი ქმედებით მონაწილეობა მიიღონ მისი ქვეყნის მიერ დაზარალებული ხალხის დახმარებაში; ამასთან, ჩვენი კომპანია მზადყოფნას გამოთქვამს კანონმორჩილ, თუმცა ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქეს გაუწიოს მომსახურება, აგრესიისა და ომის დაგმობის შემთხვევაში;

 

Makler.ge – მ ასეთი გზით მიღებული შემოსავლის ნაწილი უკვე გადაურიცხა უკრაინელ ხალხს, რისი ამსახველი, განახლებადი დოკუმენტებიც შეგიძლიათ იხილოთ ვებ-გვერდზე;

 

ინიციატივის მიზეზი მდგომარეობს შემდეგში:

 

განვითარებული სახელმწიფოების უდიდესი უმრავლესობა, მათ შორის ევროკავშირის საბჭო შეთანხმდა და დაადასტურა, რუსეთის ფედერაციის მიერ საერთაშორისო სამართლის ნორმებისა და პრინციპების დარღვევის ფაქტი;

 

ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის მეორე მუხლის თანახმად, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიები და ცხინვალის რეგიონი (ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიები) ოკუპირებულია სწორედ რუსეთის ფედერაციის მიერ;

 

საქართველოს კონსტიტუცია და საქართველოს ნორმატიული აქტები მოქმედებს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და სავალდებულოა შესასრულებლად. უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე, ვალდებულია დაემორჩილოს საქართველოს უზენაეს კანონს და სხვა საკანონმდებლო აქტებს; პირი, რომელიც არ იზიარებს საქართველოს კანონით აღიარებულ დათქმებს და ეწინააღმდეგება მას, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად არღვევს კანონს;

 

ჩვენ გავითვალისწინეთ რა საქართველოს კონსტიტუცია, შიდა საკანონმდებლო ბაზა, მათ შორის, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი და საერთაშორისო აქტების პრინციპები, ეკონომიკური სარგებლის მიღებაზე უპირატესად მივიჩნევთ ეროვნულ ინტერესებსა და ანტისაოკუპაციო მოძრაობას:

 

მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, დამოუკიდებლობის, საქართველოში 2008 წლის ომში დაღუპული გმირებისა და უკრაინაში მიმდინარე საომარ მოქმედებს შეწირული უკრაინელი უდანაშაულო მოსახლეობის ხსოვნის უკვდავსაყოფად, შეგვემუშავებინა კომპანიის შესაბამისი შიდაორგანიზაციული პოლიტიკა;

 

კომპანია უფლებას იტოვებს კონსტიტუციური და საკანონმდებლო პრინციპების დამრღვევ პირებს არ გაუწიოს მომსახურება; ამასთან, ზემოაღნიშნულ დოკუმენტზე ხელის მოწერის შემდგომ, ოკუპანტი ქვეყნისა და მისი მოკავშირე ქვეყნების მოქალაქეებისაგან მიღებული თანხის ნაწილს საქველმოქმედო მიზნით გადასცემს უკრაინელ ხალხს და ამგვარად გამოხატავს მის თანადგომას მოძმე ერის მიმართ;